Ny i Børnehuset

Man skal føle sig godt modtaget

Ny i Børnehuset
Når barnet har fået plads i Vangede Børnehus modtager I en mail på NemPost, hvor der står hvilken stue barnet er blevet tilknyttet samt lidt anden relevant information.

Vi arbejder med det vi kalder "tidlig modtagelse", som betyder at vi tilstræber, at I som familie, inviteres ind i vuggestuen lidt før planlagte startdato. Først til en samtale og derefter får I muligheden for at komme på lidt uformelle legebesøg i en times tid, gerne nogle uger inden dagen, hvor jeres barn er indskrevet.

Under barnets opstart
er det vigtigt at I er sammen med barnet de første dage efter det er startet og gør gerne dagen kort. I kan så aftale med de voksne på stuen, hvornår I - lidt efter lidt - kan gå fra barnet.  

Det er forskelligt hvor lang tid, en opstart varer afhængig af om det er vuggestuebarn eller et børnehavebarn. Det er vigtigt at planlægge forløbet i tæt samarbejde med Jer, da alle børn har forskellige reaktioner, når de starter.

Vi tror, at kimen til et godt barn / forældre / personalesamarbejde bl.a. starter med, at I får et indblik i vores dagligdag og at barnet kan blive fortroligt med de andre børn og voksne på stuen - og siden med hele huset.

Overgangen til børnehaven
er også vigtig. Vi inviterer til en samtale med personale fra både vuggestue og børnehave omkring overgangen fra vuggestue til børnehave. Inden starte vil barnet sammen med et par kammerater komme på besøg i børnehaven i ugerne op til rykket. På denne måde arbejder vi målrettet med at gøre overgangen så genkendelig og glidende for barnet som muligt.