Praktisk information

Det er vigtigt, at I som forældre viser interesse for institutionens liv og dagligdag ved at holde jer løbende orienteret på Børnegenvej og ved at læse opslagene på døre og tavler ved indgangen. 

Navn i tøjet
Det er vigtigt, I skriver navn i barnets tøj, så det er nemmere for os at holde orden på børnenes tøj. Vi beder jer om at sørge for at holde styr på ekstra tøj til barnet og at der er tøj svarende til årstiden, så vi altid kan komme ud i al slags vejr.

Sygdom, fravær, ferie
Hvis jeres barn er sygt eller holder fri, beder vi jer meddele det til børnehuset så tidligt som muligt af hensyn til dagens planlægning.

Fra vuggestuen til børnehaven
Når barnet er omkring de 3 år bliver det flyttet til børnehaven. Det er en individuel vurdering, hvornår barnet er klar til at komme i børnehave, og således vil det ikke altid være det ældste barn på en stue der flytter i børnehave først.

Der betales vuggestuetakst indtil den 1. i den måned hvor barnet fylder 3 år også selv om barnet er startet i børnehaven. Hvis barnet starter i børnehave inden det fylder 3 år, sørger køkkenet i vuggestuen for en daglig madpakke til barnet.

Madordning
Der er madordning i vuggestuen, men i børnehaven medbringer alle børn madpakker. Ordningen med madpakke fra vuggestuens køkken ophører  den måned barnet fylder 3 år.