Det gode samarbejde

 Samarbejdet mellem institution og hjem er vigtigt for barnet. 

Det er vigtigt, at I som forældre viser interesse for institutionens liv og dagligdag ved at holde jer løbende orienteret på Børnegenvej, og ved at læse opslagene på døre og tavler ved indgangen.