Ny i Børnehuset

Man skal føle sig godt modtaget

Ny i Børnehuset
Når barnet har fået plads i Vangede børnehus modtager I en mail på NemPost, hvor der står hvilken stue barnet er blevet tilknyttet samt lidt anden relevant information.

Vi arbejder ud fra ideen om, at starten i børnehuset er vigtig for både barn og forældre. Vi inviterer jer gerne til en samtale lige inden eller omkring opstart og I er meget velkomne til at komme på lidt uformelle legebesøg i en times tid, inden jeres barn skal starte hos os.

Under barnets opstart
er det vigtigt at I er sammen med barnet de første dage efter det er startet og gør gerne dagen kort. I kan så aftale med de voksne på stuen, hvornår I - lidt efter lidt - kan gå fra barnet.  

Det er forskelligt hvor lang tid, en opstart varer afhængig af om det er vuggestuebarn eller et børnehavebarn. Det er vigtigt at planlægge forløbet i tæt samarbejde med Jer, da alle børn har forskellige reaktioner, når de starter.

Vi tror, at kimen til et godt barn / forældre / personalesamarbejde bl.a. starter med, at I får et indblik i vores dagligdag og at barnet kan blive fortroligt med de andre børn og voksne på stuen - og siden med hele huset.

Overgangen til børnehaven
er også vigtig. Vi tilstræber at børnene rykker i børnehave med nogle kammerater, og på den måde er det forskelligt hvilken alder børnene har når de starter i børnehaven, dog omkring de 3 år. Vi bruger gerne en måneds tid, hvor en medarbejder fra vuggestuen går med børnene i børnehave 1-3 gange om ugen og gør besøgene længere og mere indholdsrige jo længere i forløbet vi kommer. Gerne lige inden den officielle dato, inviterer vi til en samtale med en voksen fra både vuggestue og børnehave omkring overgangen og den konkret overgang til børnehavelivet. På denne måde arbejder vi målrettet med at gøre overgangen så genkendelig og glidende for barnet som muligt.