Praktisk information

Det er vigtigt, at I som forældre viser interesse for institutionens liv og dagligdag ved at holde jer løbende orienteret på Børnegenvej og ved at læse opslagene på døre og tavler ved indgangen. Husk at tjekke ind, når I kommer om morgen og husk at tjekke ud, når I går hjem om eftermiddagen.

Navn i tøjet
Det er vigtigt, I skriver navn i barnets tøj, så det er nemmere for os at holde orden på børnenes tøj. Vi beder jer om at sørge for at holde styr på ekstra tøj til barnet og at der er tøj svarende til årstiden, så vi altid kan komme ud i al slags vejr.

Sygdom, fravær, ferie
Vi vil gerne opfordre jer til at benytte jer af Genvejsapp'en, hvis jeres barn er sygt eller holder fri. På denne måde kan vi hurtigt få et overblik over hvor mange børn, der kommer og vi kan justere i vores planlægning således at ressourcerne fordeles og bruges bedst muligt. 

Fra vuggestuen til børnehaven

Det er vigtigt for os, at overgangen fra vuggestue til børnehave opleves så nem og glidende som muligt. Således behøver I som forældre ikke at skulle køre jeres barn, da vi sørger for den gode overgang. I skal dog være velkomne til at deltage og være en del af opstarten i børnehaven, hvis I ønsker dette. Det aftales med personalet.

Der betales vuggestuetakst indtil den 1. i den måned hvor barnet fylder 3 år også selv om barnet er startet i børnehaven.

Madordning
Der er madordning i Vangede børnehus, som bliver besluttet af Trekløverens forældrebestyrelse hvert andet år.