Forældreudvalget iVangede Børnehus

Hvert børnehus i Trekløveren har et lokalt forældreudvalg

Forældreudvalget i Vangede Børnehus
Man vælges for 1 år ad gangen til at sidde i forældreudvalget, som har til formål at have fokus på det daglige liv, der udspiller sig lokalt. Forældreudvalget skal være med til at bidrage til det sociale liv på tværs af børnehuset og være med til at skabe en følelse af fællesskab og tilhørsforhold for både børn og voksne.

Den primære opgave består i at planlægge og afholde sociale arrangementer i samarbejde med ledelsen og personalet. Man kan vælges til at repræsentere den stue, hvor ens barn er tilknyttet eller man kan som forælder bidrage mere ad hoc.

Vi opfordrer alle til at deltage i arrangementerne og på den måde være en del af dit barns hverdag.