Naturværkstedet Mosen

Fælles naturoplevelser for børnene i Trekløveren

Mosen er et naturværested beliggende i det skønne grønne område ved Nymosen. Vi har i Trekløveren tilknyttet en pædagog til Mosen med særlig interesse for natur og naturforløb for store og små.

Vangede Børnehus har, som en del af Trekløveren, mulighed for at deltage i naturværkstedets aktiviteter og opleve naturen og naturfænomener på tæt. Ved at opholde sig i naturen, vil børnene opleve og sanse naturen og udvikle en forståelse og respekt for årets gang. De vil på tæt hold få en fornemmelse af årstidernes skiften.

I Mosen har vi høns og kaniner, som man som børn og forældre er med til at passe i weekenderne.